obec
MEZOUŇ
homeÚvodní strana
Historie
  historie obce
kronika 1979-99
těžba jílů a hlinek
historie hrnčířství
významné osobnosti
představitelé obce
Současnost
  aktuality
základní informace
Okolí
  mapy
nejbližší okolí obce
www odkazy do okolí
Praktické
  dopravní spojení
obrázek návsi

Historie obce od doby kamenné

Nejstarší období

Podle archeologických nálezů se předpokládá, že bylo území kolem dnešní obce osídleno teprve v mladší době kamenné (3000 let př. n. l.). V té době se lidé živili zejména lovem a primitivním zemědělstvím. V místech, kde se dnes nachází náves, se kdysi rozkládalo starověké sídliště. Na místa starého pohřebiště se dnes jezdí rekreovat lidé z nedaleké Prahy.


11. - 16. století

Jméno obce vzniklo pravděpodobně podle Mezůnova dvorce - tedy Mezůnov. V roce 1025 připadl tento dvorec s několika okolními chalupami Ostrovskému klášteru u Davle. Ten byl však v roce 1420 vypálen husity a Mezouň (tak je již obec zmiňována od 14. století) se stává majetkem karlštejnského panství. Sedláci zde nebyli povinováni robotou, ale museli ročně platit mnohem více než v jiných vesnicích. Z toho důvodu také hodně lidí odchází pryč.


17. století

Během třicetileté války (1618 - 1648) byla Mezouň mnohokrát vypleněna cizími ale i vlastními vojsky. Sedláci zde tudíž nebyli schopni dále hospodařit a prodali své statky a pozemky panskému dvoru. V roce 1636 byly poprvé rozorány meze, dvůr byl zveleben a začal dobře prosperovat. Ve vsi byl vybudován rybník a postavena krčma.


18. století

Postupem času však dvůr začal vinou nájemníků opět chátrat a také kvůli velké vzdálenosti od panství byly pozemky roku 1781 opět rozparcelovány.


19. století

kaplička sv. Jana Nempomuckého

V roce 1818 byla postavena kaplička, která se dochovala dodnes. Významnějším rokem v tomto století však byl rok 1850. V jižní části mezouňského katastru byla objevena ložiska keramických jílů  a malířských hlinek (bílé a šedé). Ty se dobývaly následujících 119 let. Jíly byly zprvu používány jako modelářské. Když se však zjistila jejich ohnivzdornost, staly se hrnčířskou surovinou. Bílé malířské hlinky byly velmi kvalitní a vyvážely se nejen do širokého okolí Prahy, ale i na Moravu a Slovensko.

První hrnčířská dílna byla založena v roce 1887. Druhá a modernější o sedm let později. V obou se vyrábělo nádobí, malované talíře, mísy, džbánky a nejrůznější sošky. Mezouňské výrobky byly později několikrát oceněny na různých výstavách.

Roku 1899 vzniká v obci sbor dobrovolných hasičů. Počalo se také s budováním hasičské zbrojnice.


20. století

26. 7. 1914 počala také zde v obci mobilizace a jelikož se odvody dále konaly několikrát  do roka, byli zanedlouho všichni muži ve věku 18 - 50 let na frontě. Veškerá sklizeň se musela odvádět státu a prodej potraviny byl povolen pouze na lístky (říkalo se jim "enky" - např. chlebenky, tučenky apod.). Následkem nedostatečné výživy se začaly v okolí šířit různé epidemické choroby. Těm podlehli v Mezouni kupodivu jen dva lidé.

Po vzniku samostatné Československé republiky se občané hlásili hromadně do politických stran a zájmových organizací.

16. 6. 1919 se zúčastnilo 90% voličů prvních republikových voleb. V Mezouni získala nejvíce hlasů Sociálně demokratická strana (57%).

1919:   Založení oddílu Sokola.


1925:   Na návsi byl odhalen pomník padlým ve světové válce.
1926: Vzniká divadelní kroužek Tyl.
1928: Založen fotbalový klub SK Mezouň.
1929 - 31:  Do obce byla zavedena elektřina v celkovém nákladu 160 tisíc Korun.

1937: Ve spolupráci s mezouňskými Sokoly byla ve vedlejším Vysokém Újezdě postavena Sokolovna.
1938: Založení Československého červeného kříže v obci.
23. 9. 1938: Vyhlášení mobilizace. V obci začíná pracovat civilní protiletecká ochrana.
31. 3. 1939: Po demobilizaci se vrací vojáci do svých domovů.
září 1939 Objevují se přídělové lístky. 

duben 1940: Povinná sbírka barevných kovů na počest Hitlerových narozenin nebyla příliš úspěšná. V Mezouni bylo nasbíráno jen 37 kg.
1942: Z obecní kapličky byl pro válečné účely odvezen zvon.
1943: Obec zakupuje poplachovou sirénu.
  Ve Vysokém Újezdě jsou odstraňovány krátké vlny z radiopřijímačů.
  Také se značně rozrůstá černý obchod s potravinami (např. husa se dala sehnat až za 3000 Korun, kilo mouky za 50 - 80 Korun). Mzdy dělníků se přitom pohybovaly někde kolem 50 Korun denně.
  Ze vsi odchází pět lidí (ročník 1924) na nucené práce do Německa.
5. 7. 1944:  Nad obcí přelétly první angloamerické letouny.
leden 1945: Několik lidí odjíždí na zákopové práce na Moravu.
29. 4. 1945: V náboru do partyzánského oddílu Železo (působil v Rudné) se přihlásilo 52 mužů.
květen 1945: Zajišťování Němců.
  Byla také provedena sbírka na pražské obyvatele.
  8. - 11. května u Mezouně tábořilo sovětské vojsko.

Budování socialismu

1945: Založení Mysliveckého sdružení v obci.
1946:   Vznik místní organizace Čsl. svazu mládeže a Čsl. svazu žen.

1952: Nákladem 108 000 Korun byl v Mezouni vybudován obecní rozhlas.
  Založení JZD.
1956:   Zavedení autobusové linky Vysoký Újezd - Praha.
1958:   Stavba prvního kravína JZD.

1962:   Zřízení mateřské školy. 
  Zavedení druhé autobusové linky, tentokrát z Rudné do Berouna.
1966:   Založení svazu zahrádkářů.
1967: Otevření nové prodejny Jednoty na místě zbořené selské usedlosti.
1968:   Znovuobnovení oddílu Junáka.
   Táboření sovětské armády v lese nedaleko za vsí (od září do listopadu).
1969: Rekonstrukce elektrického vedení.
  Ukončení dobývání keramických jílů a malířských hlinek.

1973:   Generální oprava kapličky.
  Vybudování nové požární zbrojnice.
1974: Založení oddílu Pionýra.
1975:   První etapa kanalizace.

1980: Výstavba nové trafostanice vedle bytovky JZD.
1980-81:   Generální oprava rybníka na návsi.
1981-89: Druhá a třetí etapa kanalizace.
1983:   Výstavba nové trafostanice na Vyhlídce pro místní část Letník.
1984:   Obecní rybník byl pronajat Českému rybářskému svazu, místní organizaci Loděnice.

Doba posametová

1990:  Založení skautského oddílu.
1991:  Vznik soukromého koloniálu a pohostinství (Ant. Skuhrovec).
1993:  Výrazné omezení autobusové dopravy na lince Rudná-Beroun a Praha-Vysoký Újezd.
1994:  Vyškrtnutí několik let nefungujícího sboru dobrovolných hasičů Mezouň z evidence okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska.
1995:  Zavedení příměstské dopravy, nová linka Praha-Zličín - Mořina.
1997:  Dobrovolná sbírka na pomoc lidem postiženým povodněmi. Za dva dny bylo vybráno přes 23 tisíc, které směřovaly do obce Karlovice u Vrbna (okres Beroun byl jejím patronem).
1998:  Nejhorší volební účast obyvatel při volbách do Senátu. V prvním kole přišlo k urně 46,4% a ve druhém kole pouze 21,5% voličů.

2000: Plynofikace obce v rámci sdružení obcí VYKO.
 
zpět nahoru